کلیدواژه: مجازات زنای زن

نقاش: لوکاس کرونباخ نقاشی رنگ روغن روی صفحه مسی کشور: آلمان، 1532 میلادی شخصیت: مسیح سبک: رنسانس موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت این اثر هنری به روایت زیر از انجیل یوحنا، باب 8 اشاره دارد عیسی به کوه زیتون...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.