کلیدواژه: كلئوپاترا كه بود

نقاش: چارلز جوزف نیتویر رسانه: قلم و قلم مو با شستشوی قهوه ای و خاکستری کشور: فرانسه، بین 1753 تا 1757 میلادی سبک: کلاسیک موضوع: تاریخ آنتونی (سردار رومی) و کلئوپاترا (ملکه زیبای مصر): این دو عاشق و...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.