کلیدواژه: قبر حضرت مریم

نقاش: یاکوپو پالما ایل جیوانی تاریخ خلق اثر: سال 1582 میلادی کشور: ایتالیا رسانه: رنگ روغن روی بوم شخصیت: حواریون سبک: رنسانس موضوع: دین، کتاب مقدس و مسیحیت، شاگردان و حواریون حضرت عیسی مسیح، نمایی...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.