کلیدواژه: قایق تندرو مسابقه ای

نقاش: کانالتو (لقب) نام اصلی و کامل نقاش: جووانی آنتونیو کانال کشور: ایتالیا تاریخ خلق اثر: خلق شده در بین سالهای 1730 تا 1740 میلادی. محل کشیده شدن نقاشی: کشور ایتالیا، شهر جزیره ای ونیز. رسانه: رنگ...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.