کلیدواژه: فصل رویش لاله واژگون

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1887 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس ملیت نقاش: کشور هلند سبک: پست امپرسیونیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: نقاشی طبیعت بی جان با محوریت گلها و ظرف...