کلیدواژه: عکس و نقاشی ضحاک در شاهنامه

داستان ضحاک و کاوه آهنگر و فریدون در شاهنامه را می توان از برجسته ترین بخشهای اساطیری این کتاب گرانسنگ دانست. در این داستان در ابتدا با پادشاهی درستکارانۀ جمشید روبرو هستیم، اما راه او به کژی و غرور...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.