کلیدواژه: عکس نمای داخلی ساختمان کاخ

نام نقاش: لاورنس آلما-تادما تاریخ کشیده شدن: لاورنس این نقاشی را در سال 1871 به تصویر درآورده است. محل خلق نقاشی: کشور بریتانیا سبک به کار گرفته شده در این تابلو نقاشی‌: سبک رمانتیسم رسانه: رنگ روغن...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.