کلیدواژه: عکس نقاشی ملکه زیبا

سمیرامیس (Semiramis) نام ملکه بابل در دورانهای کهن است که البته باید به همین نوشتار اندک درباره او بسنده کنیم زیرا همه آنچه که درباره این زن مشهور و افسانه ای در متون قدیمی آمده است، بیشتر در قلمرو...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.