کلیدواژه: عکس سرباز شکست ناپذیر

نیروهای گارد یا سپاه جاویدان اکثراً از فرزندان خانواده های بزرگ ایرانی بودند. آنان مطمئن ترین، وفادارترین و ورزیده ترین نیروهای پادشاهان هخامنشی بودند. در واقع نیروهای اصلی در جنگ ها و خط شکنان...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.