کلیدواژه: عکس سرباز با اسلحه

نیروهای گارد یا سپاه جاویدان اکثراً از فرزندان خانواده های بزرگ ایرانی بودند. آنان مطمئن ترین، وفادارترین و ورزیده ترین نیروهای پادشاهان هخامنشی بودند. در واقع نیروهای اصلی در جنگ ها و خط شکنان...

نقاش: جورج مورلند تاریخ خلق اثر: اواخر قرن 18 میلادی محل خلق اثر: شهر لندن کشور: بریتانیا موضوع: سرباز، جنگ، تفنگ، فصل زمستان و برف، درخت خشک شده، خانه ها، بازگشت سربازان جنگجو از میدان نبرد. رسانه:...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.