کلیدواژه: عکس خسرو پرویز

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1840 میلادی کشور: ایران خلق شده در دوران: سلسله قاجاریه رسانه: رنگ روغن روی بوم شخصیت: خسرو دوم (خسرو پرویز)، بیست و چهارمین پادشاه از دودمان ساسانیان. موضوع: تاریخ و...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.