کلیدواژه: عکس خانواده خوب

نقاشان معاصر کاپلی بر این عقیده اند که هدف او از خلق این اثر، نشان دادن فرهنگ و تمدن خود و خانواده اش بوده است زیرا او خانواده خود را در حالی تصویرگری کرده که در نهایت ادب و نزاکت در کنار هم گرد آمده...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.