کلیدواژه: عکس جام شراب با کیفیت

در آثار جرارد به سختی می توان میانه روی را مشاهده کرد. نقاشی های او همیشه میل به افراط گری دارند و شخصیت های آثار او در بیشتر زمان ها، مشغول به شادی و خوشگذرانی هستند و اغلب جامی لبریز از باده را نیز...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.