کلیدواژه: عکس برکه سبز پر از آب

نقاش: پاتریک نسمیث تاریخ خلق نقاشی: این اثر زیبا پس از سال 1815 میلادی کشیده شده است. رسانه: رنگ روغن روی بوم مکان خلق اثر: کشور بریتانیا موضوع: چشم انداز طبیعت زیبای کنار رودخانه، شاخه و برگ، منظره...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.