کلیدواژه: عکس برکه سبز پر از آب

نقاش: پاتریک نسمیث تاریخ خلق نقاشی: این اثر زیبا پس از سال 1815 میلادی کشیده شده است. رسانه: رنگ روغن روی بوم مکان خلق اثر: کشور بریتانیا مکان نگهداری از این اثر پر طراوت این تابلوی زیبا هم اکنون در...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.