کلیدواژه: عکس از نخلستان

نگارگر: ناشناس تاریخ خلق نگاره: سال 1431 میلادی کشور: ایران سلسله: تیموریان رسانه: مینیاتور گواش کتاب: پنج گنج نظامی – لیلی و مجنون موضوع: ادبیات، هنر مینیاتور متن ابیات استفاده شده در این نگاره:...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.