کلیدواژه: عکس آسیاب های قدیمی

نقاش: جاکوب ون رایسدیل کشور: هلند تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1650 تا 1652 میلادی رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: نقاشی از چشم انداز زیبا، منظره ساختمان آسیاب های بادی قدیمی، آسمان با ابرهای تیره رنگ،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.