کلیدواژه: عکسهای معماری بناهای رم باستان

طاق پیروزی یا نصرت، بنایی است که به صورت نمادین برای نشان دادن پیروزی شاهان و سپاهیان در نبردها ساخته می شد و هنگامی که پادشاه یا فرماندهی بزرگ و نامدار به همراه لشکریان خود در جنگی وارد می شد و می...

نقاش: هوبرت رابرت تاریخ خلق اثر: سال 1783 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: معماری، آبراهه باستانی، نمایی از شهر کهن رم، ساختمان های سنگی، قایق های در حال گذر از کانال. نقاشی که...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.