کلیدواژه: ظرف میوه تزیینی

نقاش: دیه گو ریورا تاریخ خلق اثر: سال 1917 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه ملیت نقاش: کشور مکزیک رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: کوبیسم موضوع: طبیعت بی جان با چاقو و ظرف پر از میوه، پنجره باز شده رو به...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.