کلیدواژه: صدای دلنشین شب

صدای زنگ ناقوس شب اثر آیزاک لویتان روس است. لویتان به خلق نقاشی های ژانر منظره شهره بود و البته در این ژانر نیز موفقیت های شکرفی را به دست آورد. او از همان آغاز زندگی در خانواده ای با وضعیت مالی...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.