کلیدواژه: شکل اندام زن

نقاش: پونتورمو تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1514 تا 1515 میلادی کشور: ایتالیا رسانه: طرح اولیه با رنگ سرخ روی کاغذ نقاشی زن مرموز با حالتی نیم پنهان: در این نقاشی شکل و پیکر یک زن در حالتی عجیب و غیر...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.