کلیدواژه: شکار وحشیانه شیر

جرج استابز (نقاش این تابلو) در شهر لیورپول کشور انگلستان چشم بر جهان گشود. پدر او در کار تجارت چرم فعالیت می کرد و شاید همین شغل پدر به نوعی در آینده هنری جرج تاثیر گذار بوده است زیراکه افرادی همانند...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.