کلیدواژه: شعر کهن فارسی از نظامی

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1541 میلادی کشور: ایران رسانه: مینیاتور گواش کتاب: خمسه نظامی، مثنوی اسکندرنامه، بخش شرفنامه موضوع: ادبیات، نسخه های خطی، آثار ادبی نظامی گنجوی، کتاب اسکندرنامه نظامی...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.