کلیدواژه: شاهنامه فردوسی

نقاشی دیو سپید و رستم در هفت خان یکی از بهترین شاخصه های پیوند هنر نقاشی با ادبیات کلاسیک و حماسی ایران در دوران صفویان به شمار می رود. این برگ مینیاتوری مربوط است به داستان هفت خان رستم در شاهنامۀ...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.