کلیدواژه: شادی مردم روستا

نقاش: آدرین ون استاد تاریخ خلق اثر: سال 1674 میلادی کشور: هلند رسانه: قلم و جوهر روی طرح آبرنگ و گواش مردم دهقان با روحی پر از جنب و جوش و شادی آدرین با خلق این اثر به دنبال اهداف سیاسی یا نقد...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.