کلیدواژه: سربازان قهرمان

نقاشی سرباز یونانی بعد از نبرد ماراتن در صدد آن است تا استقامت سربازان یونان باستان در نبرد با ایرانیان را به نمایش گذارد، اما آیا چنین استقامتی در واقعیت نیز وجود داشته است؟ یا اینکه فقط حاصل تحریف...

نیروهای گارد یا سپاه جاویدان اکثراً از فرزندان خانواده های بزرگ ایرانی بودند. آنان مطمئن ترین، وفادارترین و ورزیده ترین نیروهای پادشاهان هخامنشی بودند. در واقع نیروهای اصلی در جنگ ها و خط شکنان...

نقاش: جورج مورلند تاریخ خلق اثر: اواخر قرن 18 میلادی محل خلق اثر: شهر لندن کشور: بریتانیا موضوع: سرباز، جنگ، تفنگ، فصل زمستان و برف، درخت خشک شده، خانه ها، بازگشت سربازان جنگجو از میدان نبرد. رسانه:...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.