کلیدواژه: ستاره شناسان بزرگ جهان

نقاش: ژرار دو تاریخ خلق اثر: حدود 1628 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی پانل موضوع: مرد میانسال در حال اخترشناسی و نگریستن به کره زمین. آغاز راه نقاش سایه روشن ها: ژرار دو، در 7 آوریل 1613...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.