کلیدواژه: زندگی روستایی چگونه است

فرنسز در این نقاشی صحنه ای زیبا را از یک چشم انداز طبیعی و سرسبز خلق کرده که به زندگی روزمره و عادی مردم روستایی ساکن در آن پرداخته است. فضای کلی این اثر دلالت دارد بر یک محیط روستایی آرام و آگنده از...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.