کلیدواژه: روش دیدن خواب فرشته خدا

یوسف نجار یا سنت جوزف (St. Joseph) همسر حضرت مریم می باشد و در کتاب انجیل اینچنین آمده که وقتی یوسف آگاه شد که مریم آبستن است و می دانست که این بارداری به خاطر همبستری او با حضرت مریم نبوده، پس...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.