کلیدواژه: دکوراسیون میز صبحانه

نقاش: پیتر کلس تاریخ خلق اثر: سال 1646 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: نقاشی از طبیعت بی جان و اشیاء ساکن، نحوه چیدمان یک میز زیبای صبحانه خوری، جام شراب و سایر ظروف زیبای مختص خوردن...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.