کلیدواژه: درباره بهرام چوبین

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1541 میلادی کشور: ایران رسانه: مینیاتور گواش کتاب: پنج گنج یا خمسه نظامی، خسرو و شیرین شخصیت: خسرو پرویز ساسانی موضوع: ادبیات متن اشعار استفاده شده در این نگاره...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.