کلیدواژه: دختر زیبا با حجاب

نقاش: لویس لئوپولد بویلی نقاشی رنگ روغن روی پانل کشور: فرانسه، بین سالهای 1796 تا 1798 میلادی زندگی روزمره دختران با متانت و نجیب زاده در این نقاشی لحظه ای از زندگی روزمره دو دختر زیبا و جوان به...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.