کلیدواژه: داستان حمله ی اسکندر به ایران

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی کشور: ایران سلسله: تیموری رسانه: مینیاتور گواش کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – اسکندرنامه بخش: شرفنامه شخصیت: اسکندر مقدونی سوم مکتب: هرات موضوع: ادبیات...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.