کلیدواژه: داستانهای کهن ایرانی

جشن سده و داستان کشف آتش از دیرباز در سرزمین کهنسال ایران پیوندی عمیق با هم برقرار کرده‌اند. در برخی از منابع چنین آمده که جشن سده را هوشنگ فرزند سیامک و نوۀ کیومرث بنیان نهاد. در این منابع چنین...

نقاشی نبرد اسفندیار با سیمرغ در هفت خوان که نام هنرمند نگارگر آن بر ما نامعلوم است، به خان پنجم از هفت خوان اسفندیار پرداخته است. اسفندیار که به قصد کشتن ارجاسپ و ستاندن انتقام خون لهراسپ و آزادای...

مینیاتور و شعر رزم رستم و سهراب یکی از غمناک ترین بخشهای شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اشک در چشمان خواننده جاری می سازد و جز حسرت های بی فرجام، چیزی برای او به ارمغان نمی آورد. حسرت اینکه ای...

نقاشی دیو سپید و رستم در هفت خان یکی از بهترین شاخصه های پیوند هنر نقاشی با ادبیات کلاسیک و حماسی ایران در دوران صفویان به شمار می رود. این برگ مینیاتوری مربوط است به داستان هفت خان رستم در شاهنامۀ...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.