کلیدواژه: داستانهای کهن ایرانی

نقاشی دیدار و گفت و گوی شیرین و شیرویه در گلشن شادگان به آن هنگام از روایت تاریخی فردوسی در شاهنامه از داستان پادشاهی خسروپرویز و مرگش به دست فرزند خود (شیرویه) اشاره دارد که مدت دو ماه از مرگ خسرو...

نقاشی نبرد اسفندیار با سیمرغ در هفت خوان که نام هنرمند نگارگر آن بر ما نامعلوم است، به خان پنجم از هفت خوان اسفندیار پرداخته است. اسفندیار که به قصد کشتن ارجاسپ و ستاندن انتقام خون لهراسپ و آزادای...

نقاشی و شعر رزم رستم و اسفندیار در شاهنامه که در قرن 15 میلادی به تصویر درآمده است، به صورت نمادین به داستان کشاکش این دو پهلوان سترگ در تنگنای حماسه و تراژدی می پردازد. در این نقاشی شاهد آن بخش از...

مینیاتور و شعر رزم رستم و سهراب یکی از غمناک ترین بخشهای شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اشک در چشمان خواننده جاری می سازد و جز حسرت های بی فرجام، چیزی برای او به ارمغان نمی آورد. حسرت اینکه ای...

نقاشی دیو سپید و رستم در هفت خان یکی از بهترین شاخصه های پیوند هنر نقاشی با ادبیات کلاسیک و حماسی ایران در دوران صفویان به شمار می رود. این برگ مینیاتوری مربوط است به داستان هفت خان رستم در شاهنامۀ...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.