کلیدواژه: دادگاه های تکفیر عقاید

فرانسیسکو گویا در این نقاشی به خلق صحنه ای شبانه از چگونگی برگزاری یک دادگاه مخوف تفتیش عقاید در اسپانیای قرون میانه پرداخته است. این نقاشی زیبا را باید یک اثر انتقادی و سیاسی دانست که می خواهد شرایط...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.