کلیدواژه: خلاصه داستان هفت خوان اسفندیار

نقاشی نبرد اسفندیار با سیمرغ در هفت خوان که نام هنرمند نگارگر آن بر ما نامعلوم است، به خان پنجم از هفت خوان اسفندیار پرداخته است. اسفندیار که به قصد کشتن ارجاسپ و ستاندن انتقام خون لهراسپ و آزادای...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.