کلیدواژه: خشایارشا هخامنشی

نقاش: رامبراند تاریخ خلق اثر: سال 1660 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم شخصیت: خشایارشای یکم پادشاه هخامنشی، هامان و استر. رامبراند و الهام گرفتن از داستانهای کهن رامبراند این نقاشی را در...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.