کلیدواژه: خرید کلاه حجاب مجلسی

در این نقاشی چهار زن را در یک کارگاه تولید و فروش کلاه زنانه می بینید که دو تای آنها در حال ساخت و تولید کلاه هستند و دو تای دیگر در حال انتخاب و خرید کلاه هستند. نقاشی های اینچنینی اگرچه در ظاهر...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.