کلیدواژه: حیوانات زیبا در طبیعت

نقاش: گوستاو کوربه تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1856 تا 1857 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: رئالیسم موضوع: منظره کوهستان برفی زیبا، بوته ها و درخت های کوچک، صحنه طبیعت پوشیده شده از...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.