کلیدواژه: حجم طوفان قوم نوح

نقاش این تابلو: جووانی بندتو کاتیلونه تاریخ خلق: این تابلوی زیبا در حدود سالهای 1650 تا 1655 میلادی کشیده شده است. محل جغرافیایی خلق تابلو: کشور ایتالیا، قرن هفدهم (17) میلادی. رسانه: رنگ روغن روی...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.