کلیدواژه: جنگهای مذهبی مسیحیان و مسلمانان

نبرد ریچارد شیردل و صلاح الدین ایوبی در جنگهای صلیبی یکی از مهمترین اتفاقات این جنگها بود که دلیری و زیرکی ریچارد و صلاح الدین را برای همیشه شهرۀ تاریخ کرد. میراث صلاح الدین ظاهراً نه به ایمان او به...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.