کلیدواژه: تصویر مرگ حضرت مسیح بر صلیب

نقاش: خوزه کلودیو آنتولینز نقاشی رنگ روغن روی بوم کشور: اسپانیا، بین 1660 تا 1675 میلادی شخصیت: مسیح سبک: باروک موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت به صلیب کشیده شدن عیسی: این اثر هنری به اتفاقات بعد از به...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.