کلیدواژه: تصویر ساختار آسیاب آبی

نقاش: کلود لورین تاریخ خلق اثر: سال 1634 میلادی تاریخ تولد نقاش: لورین بین سالهای 1600 تا 1604 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. تاریخ درگذشت نقاش: کلود لورین در سال 1682 میلادی در شهر رم کشور ایتالیا...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.