کلیدواژه: تصویر حریم کانال آب در رم

نقاش: هوبرت رابرت تاریخ خلق اثر: سال 1783 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: معماری، آبراهه باستانی، نمایی از شهر کهن رم، ساختمان های سنگی، قایق های در حال گذر از کانال. نقاشی که...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.