کلیدواژه: تاریخچه گاز خردل

نقاش: جان سینگر سارجنت تاریخ خلق اثر: سال 1919 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه ملیت نقاش: کشور آمریکا رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: جنگ جهانی اول، بکارگیری سلاح های ممنوعه شیمیایی در جنگ بر علیه...

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.