کلیدواژه: تابلو نقاشی ملکه سبا و حضرت سلیمان

این نقاشی بر اساس داستان حضرت سلیمان و بلقیس ملکه سبا و ازدواج با او، کشیده شده است اما تاریخ دقیق خلق آن نامعلوم است. با توجه به اینکه تاریخ تولد نقاش در سال 1518 میلادی و تاریخ درگذشتش در سال 1594...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.