کلیدواژه: بازی گروهی برای بچه ها

پیتر بروگل در تابلوی خود حدود 230 کودک را به تصویر کشیده که با تشکیل گروه های کوچک و دوستانه در حال انجام 83 بازی مختلف با همدیگر می باشند. اگر در اندازه بزرگتر به این نقاشی نگریسته شود، به آسانی می...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.