کلیدواژه: اشعار مصور

متاسفانه روی این اثر نامی از پدید آورنده یا پدید آورندگان آن نوشته نشده است. همچنین منابع معتبر و موزه ای که این نگاره در آن قرار دارد نیز اطلاعاتی درباره نام خالق اصلی این اثر تا این زمان ارائه...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.