کلیدواژه: استاد و دانشجوی دختر

نقاش: رامبراند تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1629 تا 1630 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: دختر زیبا و جوان، استاد در حال آموزش به دانشجوی خود، صحنه و لباس. تضاد بین فرهنگ و پوشش غربی و...

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.