کلیدواژه: آموزش کارهای هنری زیبا

یان استین در این تابلو به خوبی توانسته تا موضوعات مختلفی را در یک نقاشی به تصویر درآورد. او خود را محدود به یک موضوع یا یک مفهوم نکرده است. یعنی به صورت همزمان و واحد، هم به هنر نقاشی پرداخته، هم به...

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.