مزیت خرید نقاشی دیجیتال: [خواندن]

نقاشی اسیران

نقاشی اسیران

نقاشی زیبا و بسیار مفهومی «اسیران» به طور کامل دارای بیانی تمثیلی و نمادگرایانه است. در این اثر پنج زن زیبا در غاری تاریک و هولناک به اسارت چند اژدهای پلید و ناپاک گرفتار آمده اند. از میان این پنج زن، تعداد سه نفر از آنها در ناامیدی کامل قرار دارند و از حالت صورت و دستان آنها می توان این نکته را دریافت که در برابر شرارت و تهدید اژدهایان تسلیم شده و پذیرفته اند که باید تن به خواسته های آنها بدهند، اما زنی که سر پا ایستاده، نماد مخالفت و مبارزه با بدی ها است که به مبارزه با دو اژدها پرداخته و به آسانی تسلیم نمی شود. از میان این زنان، زن سمت چپ نقاشی در شدیدترین حالت تسلیم و ناامیدی قرار دارد. این زن در حالی که اژدهایی به زیر بازوی او خزیده است، با دست خود جلوی چشمانش را گرفته تا این تجاوز را مشاهده نکند. گروهی از هنرشناسان، اژدها را در این نقاشی نماد تهدید جنسی موجود در جامعه علیه زنان دانسته اند که برخی از زنان به ناچار به انجام آن تن می سپارند و برخی دیگر نیز در مقابل آن ایستادگی می کنند. گروهی دیگر از محققان باور دارند که این زنان نماد کلی تمام آدمیان هستند که همیشه در معرض شر و بدی قرار دارند. عده ای با آن می جنگند و عده ای دیگر نیز زبون آن می گردند. نکته قابل توجه در مورد این تابلو آن است که خود نقاش برای نقاشی خود نامی را انتخاب نکرده و بعدها برای آن عنوان نقاشی اسیران را برگزیده اند.

نقاش: اولن دا مورگین
تاریخ ایجاد: 1915 میلادی
مکان ایجاد: بریتانیا
رسانه: رنگ روغن
سبک: انجمن برادری پیشارافائلی

بزرگنمایی جزئیات:
نقاشی زنان اسیر در غار

مشخصات کامل:
اسیران زن

اندازه: 13000 در 9072 پیکسل
تراکم پیکسل: 300 پیکسل در اینچ
سبک رنگ: sRGB
فرمت: JPG
حجم: 147 مگابایت

$ 22000 تومان
17600 تومان – خرید
چاپ نقاشی
۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.